5 generacions

No és un fet gaire habitual que a una família coexistesquin cinc generacions i encara és més poc freqüent que aquest fet es repetesqui dues vegades.

En Biel Nicolau, Coní, m’ha fet arribar dues fotografies. Entre elles hi ha una diferència de 29 anys i, a les dues, hi ha cinc generacions.

La primera foto, feta el juliol de 1994, mostra, de dreta a esquerra: Continua