Nova enquesta de Card.cat

Ara que és temps de collir ametlles i garroves i que tanta curiositat va despertar el nostre article sobre què hem de fer amb aquests fruits secs, volem saber a ca vostra què feis. Les colliu? Les deixau fer? O, simplement,  les donau a collir?

Au idò entra a votar i ajuda’ns a fer un perfil del que fa la societat llorencina amb les ametlles i garroves actualment. Continua

Què en trobau?

Ara és època de collir ametlles i garroves, una activitat agrícola molt arrelada a la nostra terra que abans tothom feia (com bé ens ho recorda en Joan Roig “Dalmau” en els seus relats històrics). Es pot dir que era un mitjà de subsistència bàsic per a Mallorca.

Però el temps passa: l’agricultura ja no és la nostra principal força econòmica (sense cap intenció de subestimar-la, ni molt manco); l’ametlla de Florida és una rival difícil de batre en el mercat; la gent ja és més peresosa… Així les coses, què hem de fer amb les ametlles i les garroves dels nostres camps? Continua

Relats (Capítol IX)

Si vos en recordau, deixàrem sa història quan acabaren de batre i feren una festa de fi de messes, en un ball de pinyol vermell, amb es record des missatgers que els venia una temporedeta de bona vida, i l’havien d’aprofitar, perquè era molt curta, tot d’una començava sa temporada de collir ametlles, ses garroves i ses figues. I això tornen a ser unes messes bastant feixugues. Continua