Defensen “lo seu”

La Llei que regula el Consell Escolar de les Illes Balears (òrgan de consulta, assessorament i participació en temes educatius) permet que el Govern nomeni quatre personalitats de reconegut prestigi en el camp de l’educació per forma part d’aquest organisme.El 12 de desembre de 2013, la Consellera d’Educació nomenà com a personalitat de reconegut prestigi en el camp de l’educació la Sra. Ana Redondo Gutiérrez. Continua