L’ajuntament de Manacor signa el primer conveni per convetir un buc fora d’ordenació en 12 pisos de protecció oficial

LA PROMOTORA CEDIRÀ UN DELS PISOS DE 50 METRES QUADRATS A L’AJUNTAMENT, QUE SERÀ DESTINAT A SERVEIS SOCIALS
L’Ajuntament de Manacor ha signat un conveni amb Molinar Vida Sana SL per a l’aplicació del règim especial de les edificacions inacabades amb llicència caducada, regulat al decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge aprovat el 2020 per part del Govern de les Illes Balears. Continua