Convocada plaça de psicòleg/a a l’Ajuntament de Sant Llorenç

Bases reguladores del procés selectiu de creació d’una borsa de treball per cobrir una plaça de psicolèg/a al servei de centres de dia amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
La Junta de Govern ha acordat en sessió del dia 25 de febrer de 2021:
1. Aprovar les bases que han de regir el procés selectiu per la creació d’una Borsa de treball per la cobertura d’una plaça de psicòleg/a amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en el departament de serveis socials de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Continua