Començament del curs escolar. Nota de premsa de la COAPA Balears

NOTA DE PREMSA SOBRE L’INICI DEL CURS 2020/21

Després de les reunions mantingudes amb la Conselleria d’Educació i de les darreres
informacions publicades, les federacions de famílies d’alumnes d’Eivissa, Menorca i
Mallorca, agrupades en la confederació COAPA Balears, volem manifestar la nostra
opinió sobre les condicions d’inici del curs 2020-21 conegudes a dia d’avui.
El començament del curs a l’escenari B ha obligat a revisar les condicions previstes als
plans de contingència elaborats pels centres educatius. L’anàlisi d’aquests plans ens posa de manifest la nostra preocupació per la falta de concreció i desenvolupament en alguns aspectes claus i la necessitat d’unes condicions mínimes i homogènies a tots els centres. Continua