Modificació del Reglament i normes de règim intern del Centre d’Estades Diürnes del municipi de Son Servera

El Centre de Dia de Son Servera millorarà horaris i serveis per facilitar la conciliació familiar. A proposta dels Serveis Socials Municipals i després de l’aprovació durant el ple del mes de juliol. Continua