Ajuts per a alumnes que cursin estudis artístics

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de juny de 2014 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a Espanya durant l’any acadèmic 2013-2014.

CONVOCATÒRIA