De la premsa: Només el 27%

Segons xifres oficials de l’INE “Només un 27% de kles famílies mallorquines parlen sempre en català

El tema llengua gira, idò, malament. Els governs de dretes, d’estrema dreta, no caldrà que facin gaire feina, bastarà que deixin madurar la fruita, aquella que tant els agrada.

Llàstima. Totes les persones que han estudiat el tema, assenyalen que la llengua es qulcom més que una manera de comunicar-se. És on es guarda l’èssncia del ser, Continua

Pressupost provisional del 2013 Ajuntament de Sant Llorenç

Dia 15 de desembre de 2012 es va publicar l’exposició al públic, a efectes de reclamacions, del Pressupost General del nostre ajuntament per a l’exercici 2013 al butlletí oficial de la nostra comunitat (BOIB núm. 186). Pendent de possibles modificacions i la seva aprovació definitiva, el Pressupost provisional de l’Ajuntament ascendeix a 15.582.341,53 € i es reparteix de la següent manera: Continua