Glosa

EVOLUCIONAR

Hem d’obrir-nos a un món nou
hem d’airejar el cervell
fins i tot un estornell
s’esforça per rompre l’ou.
Si la realitat es mou
ens hi haurem d’adaptar
el punt de vista canviar
llevar-nos dels ulls les benes
hem de rompre les cadenes
els límits hem d’eixamplar.

Els límits hem d’eixamplar
hem de rompre les cadenes
llevar-nos dels ulls les benes
el punt de vista canviar.
Ens hi haurem d’adaptar
si la realitat es mou,
s’esforça per rompre l’ou
fins i tot un estornell
hem d’airejar el cervell
hem d’obrir-nos a un món nou.