Josefina Colom, presidenta de la Federació de Persones Majors de la Part Forana

Joaquín Alcolea, director de la revista SOM MAJORS, ens ha enviat la següent informació: El passat 27 de maig, es celebrà l’Assemblea general Ordinària de les associacions que integren la Federació de Persones Majors de la Part Forana de Mallorca que està formada per 94 associacions. Continua