Manifest. 500 anys de revolta. 500 anys de Germanies (1521-2021)

Avui, 7 de febrer de l’any 2021, fa cinc-cents anys en clau d’un dels episodis més rellevants en la història de Mallorca: la Germania, un aixecament que s’inicià el 7 de febrer del 1521 i acabà el 7 de març del 1523. Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren l’esclat de l’aixecament agermanat són múltiples i provenen de segles anteriors, a les quals no se’ls havia posat remei. De fet, part de la casuística de l’esclat agermanat prové de la revolta de 1391 i de l’aixecament forà de 1450. Entre els principals objectius dels alçats trobam els de posar fre a la corrupció duta a terme per part de les oligarquies ciutadanes; una redistribució justa dels imposts i gaudir de llibertats polítiques i socials per als estaments més humils de la societat illenca. A més a més, la revolta contra l’espoli fiscal, tenia importants continguts socials, fins a arribar a proclamar que «cap captiu de la terra no podia ser esclau». Continua