L’Ajuntament de Son Servera edita cartells per evitar l’abandonament de voluminosos

L’Ajuntament de Son Servera edita cartells per evitar l’abandonament de voluminosos.
La nova cartelleria informa de la prohibició d’abandonar residus voluminosos devora els contenidors i insta la ciutadania a fer ús del servei de recollida domiciliària o del parc verd.
Els 12 cartells editats en català, castellà, anglès i alemany, per tal d’arribar a totes les persones residents, es col·locaran tant a l’interior com a la zona costanera del municipi. Continua