Anàlisi Pressupost d’ingressos 2013 Ajuntament de Sant Llorenç

En aquesta publicació profunditzarem una mica més en el pressupost d’ingressos, i deixarem per un altre dia el pressupost de despeses. He cregut convenient fer-ho així perquè, com ja vam indicar a l’anterior edició, els ingressos de l’ajuntament surten, majoritàriament de cada un de nosaltres. Cada pagament de fems, IBI, taxes, etc. previst pel 2013 forma part del pressupost d’ingressos. D’aquí la seva rellevància, el que preveu ingressar un ajuntament està directament relacionat amb el que paga cada ciutadà. Continua