Sabíeu que … (Pensions)

A partir de l’any 2019 les noves pensions estaran subjectes a un instrument denominat factor de sostenibilitat que, segons la llei de la Seguritat Social es defineix com a: ” un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionista”.

Això vol dir que, a partir de l’any 2019, el càlcul de les noves pensions, tendrà en compte els anys teòrics de vida del pensionista. Continua

Dinar d’acomiadament a Aina Femenies i Pedro Gomila

Amb motiu de la jubilació de la Tresorera Municipal, Aina Femenies i el Policia Municipal, Pedro Gomila, els funcionaris organitzaren un dinar d’acomiadament, al que s’uniren tots els polítics. Això sí, tots els assistents pagaren 15 euros de la seva butxaca. Continua