S’agafa abans un mentider que un coix

El conseller Company ha dit en repetides ocasions que el conveni del tren de Llevant era paper banyat, que no existia, que al passat govern li havien pres el pèl. Aquest conveni preveu que hi hagi una comissió de seguiment. Idò ara, el 7 de juny de 2013, el Consell de Govern nomena les persones que formaran part de la comissió de seguiment d’un conveni que segons el Govern no existeix i acorda comunicar-ho al Ministeri de Foment.

BOIB 13 de juny de 2013