Mn. Galmés. Un altre caire

M’agrada relligir-la adesiara. Pimer la vaig trobar desgarradora i sorprenent, darrerament la veig carregada de profunda espititualitat. Faig referència a la carta que Mn. Galmés, en data 10 de maig de 1948, envià al Rnd. P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R.

No és carta única. En el gener de 1949 n’envia una altra al Rnt. D. Pedro Bonnin de Manacor (inclosa en el Setmanari Manacpr el 1973 en un article signat per Joan Bonnin Bonnin) on manifesta “Estit envoltat de solitud i de silenci, gairebé inter mortuos, i sent fretura d’esplaiar-me ab cor amic”. Continua

Mn. Salvador Galmés. Arrels familiars

Gràcies a la singular generositat de Miquel Font, s’han pogut esbrinar, en part, les arrels familiars de Mn. Salvador Galmés.

De la llarga estada de la familia paterna a ses Sitges, de la imprevista mort del pare, Pere Antoni Galmés Femenies,  d’unes segones núpcies de la seva mare, la serverina  Apol·lònia Sanxo amb Bartomeu Umbert “Capirró”, també vidu. I també la justificació de la seva experiència laboral com a fuster abans d’entrar en el Seminari. Continua