Sacks, un altre que se’n va

Des del desconeixement, des de la manca de dades empíriques, adesiara tenc la sensació d’oneig vital. De la meteixa manera que es van alternant moments i dies més bons amb altres que no ho son tant, es van alternant entrades i sortides relacionals, persones que, en definitiva, entren i surten de la propia vida (ja sigui de manera directa, per coneixement personal, ja sigui de manera indirecte, per referències, escrits, contes..) Continua