Papereres noves

En sessió del Consell d’Administració de l’Empresa Bellver S.A, constituïda pels membres de l’Equip de Govern, (amb l’excepció del senyor Nicolau Bordal, que va excusar la seva assistència) dia 6 de novembre de 2014, s’aprovaren entre d’altres un pressupost de ni més ni menys de 17.835,40 euros per unes papereres. Continua