LSG – Presència

Els amics “galmesians” hem dormit ben a ple. La pell no pot contenir l’aura de satisfacció.
D’una banda una exposició divulgativa sobre la seva obra a la Sala d’Exposicions de sa Màniga al llarg de dos mesos per facilitar, també, visites escolars. I que, a més, té vocació d’exposició permanent (encara en un lloc a determinar). Continua