Politiqueig

No és lo mateix dir; Tots els polítics són uns corruptes, que pensar: Tots els corruptes se fan polítics.

Que passa, Sr. Company? Vostè sí que pot anar a pescar a Cabrera. Els valencians i els murcians, sí que poden pescar jonquillo; els balears no, no fos cossa que baixàs el preu i Continua