LSG – Traduccions: Esclaus

De banda les conegudes i destacades narracions, dwe banda la magna obra de l’edició lul·liana i dels diversos escrits sobre Ramon Llull, ja de grana-tenia més de 50 anys- es va dedicar a les traduccions llatines: “D’Agricoli”a de Porció Cató, “Del Camp” de Terenci Varró i “De l’Orador” de Ciceró Continua