Convocades les ajudes de mobilitat i desplaçaments per a estudiants universitaris

La Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística té com objectiu ajudar l’alumnat que vulgui estudiar fora.

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, ha fet públiques les convocatòries d’ajudes per a estudiants universitaris que participen de programes institucionals de mobilitat a la Unió Europea o que hi cursen estudis. Segons ha explicat la secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret, “consolidam aquestes convocatòries, pensades per fomentar la mobilitat dels nostres estudiants”.  Continua

Sant Llorenç destina una partida pressupostària a beques de transport escolar

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha aprovat en Ple en sessió ordinària de data 9 de juliol de 2019, destinar una partida dels seus pressupostos per a subvencionar les despeses que genera el transport a aquells estudiants de Batxillerat, cicles formatius o mòduls professionals que no poden utilitzar, per motius justificats, els mitjans que disposa el consistori per a aquesta funció. Continua

Distribució d’ajudes als afectats per la torrentada

A la sessió plenària celebrada avui de matí, amb un únic punt, relatiu a la distribució de les ajudes que ha rebut l’Ajuntament a través dels diversos comptes bancaris, s’han tengut en compte diversos aspectes:

a.- Com que la Comunitat Autònoma ja ha proporcionat els nivells d’inundació que varen patir tots els habitatges afectats, gràcies als informes que els equips d’arquitectes els proporcionaren, s’ha considerat que la distribució de les ajudes es faria d’acord amb la puntuació que s’hagués atorgat a cada un d’ells –amb un valor aproximat de 4 euros el punt–, seguint el següent criteri:
1- Per cada immoble afectat d’ús residencial: 700 punts.
2- Addicionalment, pel immobles residencials habitats: 300 punts
3- Immobles d’ús residencial en que la part afectada no correspon a habitatge: 250 punts.
4- Immobles afectats d’ús no residencial: 150 punts
5- Elements comuns dels habitatges titularitat de comunitats de propietaris: 300 punts. Continua