MÉS per Sant Llorenç, informa. Ajuntament. Sous del batle i dels regidors

El Ple de l’ajuntament d’avui, 27 de juny ha acordat els sous del batle i dels regidors:

Batle, dedicació completa, 52.272,61 euros anuals

Regidoria d´EDUCACIÓ,ESPORTS i FESTES. Dedicació completa, 44.431,72  euros anuals
Regidoria de JOVENTUT, BENESTAR SOCIAL, TERCERA EDAT i SANITAT. Dedicació completa, 44.431,72 euros anuals Continua

Distribució d’ajudes als afectats per la torrentada

A la sessió plenària celebrada avui de matí, amb un únic punt, relatiu a la distribució de les ajudes que ha rebut l’Ajuntament a través dels diversos comptes bancaris, s’han tengut en compte diversos aspectes:

a.- Com que la Comunitat Autònoma ja ha proporcionat els nivells d’inundació que varen patir tots els habitatges afectats, gràcies als informes que els equips d’arquitectes els proporcionaren, s’ha considerat que la distribució de les ajudes es faria d’acord amb la puntuació que s’hagués atorgat a cada un d’ells –amb un valor aproximat de 4 euros el punt–, seguint el següent criteri:
1- Per cada immoble afectat d’ús residencial: 700 punts.
2- Addicionalment, pel immobles residencials habitats: 300 punts
3- Immobles d’ús residencial en que la part afectada no correspon a habitatge: 250 punts.
4- Immobles afectats d’ús no residencial: 150 punts
5- Elements comuns dels habitatges titularitat de comunitats de propietaris: 300 punts. Continua

L’Ajuntament de Sant Llorenç aprova un pressupost de prop de 17 milions d’euros sense crèdits bancaris

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va aprovar en el ple d’ahir vespre, amb els vots a favor de Gisca, PSIB-PSOE i Més i el vot en contra del PP, un pressupost de 16.999.978,68 euros per a l’exercici 2017, un 0,36% inferior al del 2016. Continua

El PP i el català

En el ple del divendres, 13 de gener, referent a la llengua catalana a la Funció Pública, na Catalina Ferrer, en nom del Partit Popular, va dir el següent: Primer, que d’aquest tema ja havien manifestat la seva postura en un plenari anterior i, per tant, no calia insistir-hi més; segon, que ells no volien fer política amb el tema de la llengua; i tercer, que la feina de l’oposició era vigilar la gestió de l’equip de govern. Tot seguit s’aixecaren i abandonaren el saló d’actes. La proposta va esser aprovada per unanimitat dels assistents a la votació. Continua