Les receptes de Bankia

Aquests passats dies ha sortit a la llum que el rescat de Bankia sumarà en total la xifra de   23.465 milions d’Euros, això per fer-se una idea son gairebé 4 bilions de pessetes (3.904.247.490.000 de pessetes). Si dividim aquesta quantitat entre tota la gent que viu a Espanya que el 2010 eren 40.548.753 de persones podrem saber la quantitat que ens Continua