Les receptes de Bankia

Aquests passats dies ha sortit a la llum que el rescat de Bankia sumarà en total la xifra de   23.465 milions d’Euros, això per fer-se una idea son gairebé 4 bilions de pessetes (3.904.247.490.000 de pessetes). Si dividim aquesta quantitat entre tota la gent que viu a Espanya que el 2010 eren 40.548.753 de persones podrem saber la quantitat que ens Continua

Mentides

Com era d’esperar, el Sr Rato ha dimit de Bankia. En sos seus negocis particulas ja va fracassar, quan va anar al Banc Mundial, va haver de fugir per sa cuina, i ara aquí, però tranquils, sa seva indemnització serà de dos milions i mig.Com que esteim en crisi, li haurem de tapar entre tots es seu fracàs.  Només mos costarà deu milions d’euros. Continua