Parenòstic mallorquí: el Salpàs

Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, el Salpàs és la visita que fa el rector o el vicari a les cases de la parròquia en temps pasqual , per beneirles esquitxant-les d’aigua beneïda i sal.

El Diccionari Aguiló diu que el Salpàs és la cerimònia que el dimecres, o el dissabte sant fa un sacerdot de posar sal beneïda a les portes de les cases, en memòria de l’aspersió de sang de l’anyell pasqual que els israelites feren  en ses portes abans de sortir d’Egipte. Continua