L’església dels pobres

El rectors de la parròquia dels Dolors de Manacor, Andreu Genovart, participà a l’acte “Enllaçats per la paraula” i ho feu amb la lectura d’un escrit del bisbe de Solsona, Xavier Novell i Gomà, que a  mi, oient en aquell moment, m’impactà i,sense voler fer la competència al nostre rector,el reproduesc.

El bisbe de Solsona, 43 anys, el més jove d’Espanya, que fa uns mesos es rebaixà el sou un 25% (de 1200 a 900 euros) fa quatre peticions als cristians:

Continua