Entrevista a Catalina Ferrer

Fa uns dies us vaig anunciar la meva renúncia a continuar fent la secció d’entrevistes “Coneixen en/na…”, més que res per esgotament. Però a canvi començam des de Card.cat unes entrevistes més d’actualitat, relacionades amb la gent del terme que hagi fet o participat en algun esdeveniment, acte, obra…  digne de ser mencionat. No fa falta dir que s’accepten suggerències i també advertesc que a vegades gent que no és del terme però hi du a terme alguna cosa interessant també serà apte de ser entrevistat.
I començam, com no podia ser d’altra manera, amb la protagonista d’aquesta darrera setmana, na Catalina Ferrer, autora d’un llibre il·lustrat sobre el nou concepte de família, I tu què tens?

Continua

Coneixent na… Catalina Ferrer

Podria començar aquesta presentació esmentant el seu càrrec polític al poble, però com que “no només de política viu l’home…” vos vull presentar l’altra cara de na Catalina Ferrer: la de creadora. Ella no em deixa que li digui “artista” (de fet, insisiteix que “només és una aficionada a dibuixar”), però no és artista tot aquell que praticta un art? I no és dibuixar un art? Crec que queda clar, idò, que estem davant d’una artista, una creadora (li podeu dir com volgueu) del nostre poble i com a tal es mereix ser entrevistada en aquesta secció. Continua