Tota fruita a son temps (cireres de Bon Pastor)

El cirerer de Bon Pastor (Crataegus monogyna), és una planta de la família de les pomàcies, que en altres zones de parla catalana també l’anomenen espinaler, arç blanc, cirerer de la Mare de Déu, pometa de pastor, pometa de Sant Miquel, entre d’altres. Continua