Jesús Bon Pastor, crida a l’autocrítica i la bondat

Una de les imatges que l’evangeli utilitza per referir-se a Jesús és la del bon pastor. I ho fa amb expressions com aquestes: “El qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles: el guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu; crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan té fora les seves, camina davant, i les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys. Jo som la porta de les ovelles…els qui entrin passant per mi se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Ells lladres nomes venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a voler.” Continua