Tota fruita a son temps… (anous)

Les anous, anomenades “aglans de Júpiter” (Jovis glans) pels antics romans, i  “avellanes de Grècia” a Rússia (suposadament perquè els romans, fa uns 2000 anys, van importar noguers de Grècia), s’esclovellen molt bé, fàcils de trencar i molt gustoses. S’obrin pel mig, en dos hemisferis, com un petit cervell vegetal. Continua