Politiqueig

El 2004 es senyor Aznar va privatitzar  Endesa, des de llavors ençà sa factura des llum ha pujat ni més ni manco que es 80 per cent. Avui es Senyor Aznar es assessor d’Endesa, obtenint una “petita” retribució pes seus consells, o per haver-los proporcionat es negoci? Bé com deia, per sa seva col·laboració aquest senyor, cobra sa quantitat de 200.000 euros a s’ any. Una manera més de produir riquesa per sa nació. O no?.

Politiqueig

Diu la rondalla mallorquina, des jai de sa Barraqueta, que es jai tenia un joc de cartes, un sac, i una parera, que s’havia fet beneir pel Bon Jesús quan anava pel món.

Tenien unes virtuts especials. Amb aquets ormejos, va assolir enganar el Dimoni i la Mort, i els que es jais i ses jaies a ses rondalles, són unes persones sàvies, assenyades, dipositàries dels valors i tradicions del nostre Poble. Continua