Resultats de l’enquesta Card.cat

Aquesta vegada l’enquesta ens tocava de prop ja que ens posàveu nota com a mitjà de comunicació local després d’un any de vida. I la veritat és que no podem estar més contents amb els percentatges: més d’un 80% considerau que feim bona o molt bona feina, la qual cosa ens omple de satisfacció. Continua