Resultats de l’enquesta Card.cat

Aquesta vegada l’enquesta ens tocava de prop ja que ens posàveu nota com a mitjà de comunicació local després d’un any de vida. I la veritat és que no podem estar més contents amb els percentatges: més d’un 80% considerau que feim bona o molt bona feina, la qual cosa ens omple de satisfacció. Continua

Nova enquesta de Card.cat

Ara que ja hem complit un any d’existència us podem fer la pregunta clau: estau contents anb la revista Card.cat? Us convidam a entrar a votar i fer-nos la corresponent avaluació. A través dels comentaris, a més, s’accepta qualsevol tipus de crítica que ens pugui ajudar a millorar. Igualment, si voleu posar alguna alabança… no seré jo que us digui que no, perquè de tant en tant també van bé per omplir el sarró de l’ego.

Au idò, entrau i votau!!! Continua