Què en trobau?

Han passat dos anys d’aquesta legislatura i les obres a sa Teulera continuen aturades. Els solars foren adquirits fa sis anys (2007) per fer-hi equipaments esportius. La mala sort va fer que l’empresa adjudicatària fes fallida i Ies obres quedassin aturades. Si se varen adjudicar els doblers deuen ésser-hi. No hi ha cap alternativa per poder-les acabar?

I tu què en trobes?

Continua