Informació pública del projecte d’obres a la plaça Jaume Santandreu

El BOIB de dia 4 de març publica el següent anunci:

Informació pública del projecte d’obres a la plaça Jaume Santandreu. Número d’expedient 2021/151
Segons l’article 149 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local, la Junta de Govern Local a la sessió de dia ­­­18 de febrer de 2021, va adoptar entre altres l’acord següent:

Obrir tràmit d’exposició al públic per un termini de 15 dies, que consistirà en la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seue.santllorenc.es) on s’ inclourà còpia del projecte d’obres. Continua

Avancen a bon ritme les obres de reparació dels danys causats per la torrentada

Les obres s’han executat per emergència després de la catàstrofe del 9 d’octubre

Les obres de reparació del servei d’aigües al municipi de Sant Llorenç s’estan executant a  bon ritme i es té previst puguin ser acabades a principi del mes que ve. Continua

Obres en els centres escolars

Sant Llorenç inverteix en obres de millora pels seus centres escolars
S’han arreglat deficiències i s’han millorat algunes zones del CEIP Mestre Guillem Galmés i del CEIP Punta de n’Amer

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, a través de la seva àrea d’Educació, ha presentat les millores que s’han fet a dos dels centres escolars del municipi per tal de pal·liar algunes deficiències i millorar infraestructures. Aquestes obres han afectat al CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç i al CEIP Punta de n’Amer de sa Coma. Continua

El director insular de carreteres visita Sant Llorenç per conèixer la problemàtica de les travessies

El passat dimecres, 23 de maig, el director insular de carreteres, Joan Cifre, va visitar Sant Llorenç des Cardassar per conèixer de primera mà la problemàtica del trànsit a les travessies del poble.

L’Ajuntament de Sant Llorenç ha reiterat la intenció d’acceptar la cessió d’aquestes travessies, sempre que s’entreguin en unes condicions òptimes. Continua

Finalització de les obres del carrer Torre i el carrer Sol

El març de 2017, es van iniciar els tràmits per millorar la circulació dels carrers Torre i Sol, mitjançant la prolongació d’aquests carrers per facilitar el trànsit dels residents d’aquesta zona. Aquest projecte s’inclou dins l’àmbit d’actuacions de millora de la circulació a l’entorn urbà. Continua

Ampliació dels Serveis d’Urgències de l’Hospital Comarcal de Llevant

Dimecres matí, la Presidenta del Govern Francina Armengol, la Consellera de Salut Patricia Gómez, la gerent de l’Hospital de Llevant, diferents Batles i Regidors de la Comarca de Llevant, han assistit a la presentació de l’inici de les obres d’ampliació dels Serveis d’Urgències de l’Hospital Comarcal de Llevant. Continua

Obres al CEIP Mestre Guillem Galmés

Reforç dels forjats al CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar.

L’IBISEC ha començat les obres per reforçar els forjats dels CEIP Mestre Guillem Galmés a Sant Llorenç des Cardassar.

L’Ajuntament de Sant Llorenç va redactar l’informe de deficiències i el projecte de reforma per agilitzar la reformar de l’escola”, comenta la regidora d’Educació, Alícia Duran, que ha mantingut diferents reunions amb representants de la Conselleria d’Educació i Universitats i de l’IBISEC per poder dur endavant aquestes obres de reforma. Continua

Què en trobau?

Pareix que per Sa Coma s’ha instaurat un debat intens sobre la conveniència o no de fer un tram del carrer Belandres (el que comunica Sa Coma i Cala Millor que està darrere la Punta de n’Amer) exclusiu per a vianants.

Sumau-vos, idò, al debat… Vosaltres què en trobau? Exposau els arguments a través els comentaris. Continua

Què en trobau?

Les diferents administracions públiques, Govern, Consell, Ajuntaments, quan fan una obra volen que els ciutadans coneguin l’import d’aquesta, el termini d’execució, si hi ha finançament d’altres administracions, etc, per això posen uns bons cartells que informen de tot allò que fa referència a l’obra. Continua

Anunci de licitació per a la contractació d’obres per a l’execució del projecte del “Centre Esportiu i de serveis de Cala Millor”

Anunci de licitació per a la contractació d’obres per a l’execució del projecte del “Centre Esportiu i de serveis de Cala Millor”, termini municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

1. Entitat adjudicadora, dades generals i dades per a l’obtenció d’informació:
a) Organisme: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics).
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídic. Continua

Inici de la Via Verda

Sembla que al final les obres de la Via Verda (que passarà pel trajecte original del tren) començaran per febrer ja que ja s’han licitat les obres. Jo no en sóc un especialista però alguna cosa me diu que s’hi posen massa tard i que per juny (inici d’estiu) l’obra no estarà acabada.

Aquí teniu l’enllaç a la notícia al Diario de Mallorca: Continua

Què en trobau?

Han passat dos anys d’aquesta legislatura i les obres a sa Teulera continuen aturades. Els solars foren adquirits fa sis anys (2007) per fer-hi equipaments esportius. La mala sort va fer que l’empresa adjudicatària fes fallida i Ies obres quedassin aturades. Si se varen adjudicar els doblers deuen ésser-hi. No hi ha cap alternativa per poder-les acabar?

I tu què en trobes?

Continua

Els batles a favor del tren

Demà dematí, diumenge, a les 11 del matí, a Manacor, els batles de Sant Llorenç, Son Servera, Artà, Capdepera i Manacor signaran un document per demanar al Govern de les Illes Balears que s’acabin les obres del tren de Manacor a Artà i es comprometran, com a grups polítics a declarar aquestes obres com a prioritàries en el seus programes electorals de l’any 2015. Continua

Aturades, definitivament, les obres del tren

El Consell de Govern ha acordat  iniciar l’expedient de resolució dels contractes de les obres del projecte de construcció de la línia ferroviària entre Manacor i Artà: “Projecte de reobertura de la línia Estació d’Enllaç-Artà. Fase II: projecte constructiu Manacor-Artà. Trams I, II i III”. Continua