No sap on trepitja

“No em doni xifres d’abandono ni de fracàs que no estiguin comprovades. Em diu vostè  unes xifres i no em diu les fonts científiques ni em dóna cap tipus d’indicador. Rall’im de fonts científiques que jo pugui contrastar”, va dir la consellera d’educació al diputat de MÉS, Nel Martí. Continua