Publicitat: manipulació emocional i sexisme

Entretenir-se mirant anuncis televisius, des de certa distància, resulta ben interessant puix aporta informacions fefaents sobre els valors de la nostra societat.

La premsa adesiara informa sobre campanyes de diversos col·lectius contra les ludopaties, també sobre mintus de silenci després d’un excés de violència de gènere, i altres expressions socials de justícia o solidaritat. Continua