Parenòstic mallorquí. Carn a canvi de doblers. La Butlla

Fins a l’any 1966, d’això aviat farà cinquanta anys, l’església catòlica espanyola gaudia d’un privilegi atorgat per la Santa Seu: la butlla de la Santa Croada.

Fou el Papa Pau VI que, a través de la Constitució Apostòlica, Painitemini, derogà tots els privilegis existents en matèria de dejuni i abstinència.

Aquest document que s’adquiria a la Parròquia al voltant del III Diumenge de Quaresma, permetia als fidels que l’havien comprada poder menjar carn, ous llet i brou de carn durant tot l’any amb excepció d’unes determinades dates que el mateix document aclaria: Continua

Qui dia passa, any empeny

El tercer diumenge de quaresma, diumenge passat,  antigament havia estat el dia per començar a d’adquirir la butlla. La butlla de la Santa Croada. Un document que una vegada adquirit i pagat a la parròquia permetia indulgències i dispenses del rigor dels dejunis i abstinències similars a les dels croats de Terra Santa. Continua