Festes a Son Carrió: El pregó de Joan Gomila

PREGÓ DE LES FESTES DE SON CARRIÓ

1 DE MAIG DE 2015

SA RONDALLA D’EN PERE CATORZE

I LA NECESSITAT D’HEROIS MALLORQUINS

JOAN GOMILA GAIÀ

  1. Benvinguda i agraïment

Estimat poble de son Carrió! Ja tornam a tenir festes! (Ho repetim fins que es poble faci al·luleia)

Amics i amigues, homes i dones de sa nostra contrada que feis amb el meu paisatge de cada dia: gent de Son Berga, Son Manxo, Son Sureda i Ses Talaies; de Son Carrió Vell a Can Duai; de Sa Punta a Ca n’Amer , i de Son Tovell i Sa Gruta; Es Rafel Sec, es Molinet i es Puig des Molins, Es Boscarró, Sa Torre Nova, Son Neula i Son Jaques; Son Pussa, Son Violí, Son Amagat…Bones festes! Continua

Qui dia passa, any empeny

El tercer diumenge de quaresma, diumenge passat,  antigament havia estat el dia per començar a d’adquirir la butlla. La butlla de la Santa Croada. Un document que una vegada adquirit i pagat a la parròquia permetia indulgències i dispenses del rigor dels dejunis i abstinències similars a les dels croats de Terra Santa. Continua