A les tres seran les dues

Dia 30 d’octubre, darrer diumenge del mes, a les tres de la matinada haurem de posar les agulles del rellotge a les dues. Dormirem una hora més com a conseqüència del canvi d’horari d’hivern, un canvi cada vegada més qüestionat i que no compta amb cap estudi fiable que l’avali, el darrer fet a Espanya per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), un organisme que depèn del govern, és del 2008 i de llavors ençà han canviat molt les pautes energètiques. Continua

Canvi d’hora

Diumenge, dia 30 d’octubre, a les 3,00 h, haurem d’endarrerir les busques del rellotge fins que marqui les 2,00 h. Tornam a l’horari d’hivern a tota la Unió Europea.

Aquest canvi ve motivat per un suposat estalvi d’energia.

L’any 2018 la Unió Europea enquestà 4,6 milions d’europeus per saber la seva opinió sobre aquest tema. El resultat fou que el 84% dels enquestat estaven en contra de fer el canvi horari i un 64% demanava mantenir tot l’any l’horari d’estiu. Continua