Canvi d’hora

Diumenge, dia 30 d’octubre, a les 3,00 h, haurem d’endarrerir les busques del rellotge fins que marqui les 2,00 h. Tornam a l’horari d’hivern a tota la Unió Europea.

Aquest canvi ve motivat per un suposat estalvi d’energia.

L’any 2018 la Unió Europea enquestà 4,6 milions d’europeus per saber la seva opinió sobre aquest tema. El resultat fou que el 84% dels enquestat estaven en contra de fer el canvi horari i un 64% demanava mantenir tot l’any l’horari d’estiu. Continua