Món: Un vencill (Vencís) 1

Un vencill és una corda de fibra vegetal (càrritx tupat), enrevoltillada de dos caps. Te una mida d’uns dos metres , es feia a cada casa de pagès i servia per fermar les garbes des de que les feien fins que les duien a s’era a batre-les. La mida la prenien posant un peu damunt el començament de sa corda i midaven fins al costat de la cintura, això era la meitat de llargària; i si era petit que es feia?…idò alçava un poc es costat. Es dóna el cas curiós de que no feien el dos caps separats per després enrevoltilla’ls, sinó que es feia la corda al mateix ritme en que es feien el caps. Continua

Torrada i ximbombada 3a edat Son Carrió

El diumenge 2 de febrer, l’Associació de la 3ª edat de Son Carrió ha celebrat la ja tradicional torrada, per tal d’aprofitar les llonganisses i botifarrons de les matances. El bon temps ha acompanyat el dinar multitudinari, i han acabat la festa amb una ximbombada a càrrec d’en Miquel Sbert. Ja s’atraquen els darrers dies abans de sa “corema”. Continua

Relat. Capítol VI

Com us contava abans, i si comparau els preus que es pagaven pels jornals, veureu que els dobbers escassejaven, per la qusal cosa s’emprava molt el barat: jo tenc això i t’ho barat per això teu. Però, clar, no sempre ni tot es podia baratar i principalment la gent jove necessitava manejar qualque dobber. Com ho feien? Com que no solia esser molta la seva feina i tenien temps, paraven lloves i duien a vendre qualque ocell a les botigues o carnisseries, cercaven esclata-sangs, espàrecs, espigolaven… L’espigolar consistia en què, quan s’havia segat i fet els cavaions i les garbes, sempre quedava qualque espiga de gra, i abans d’amollar-hi els animals qualcú de les cases, normalment els fills, feien tota la finca, pam a pam, arreplegant totes les espigues i així aconseguien un petit extra. Continua