Dites

L’educació és l’ art i la ciència d’estimular les condicions per complir el nostre destí a la vida.

L’educació és el desenvolupament en l’home de tota la perfecció de que la naturalesa es capaç.

No se pot educar només el cos d’un nin; també s’ha d’educar la intel·ligència i l’ànima.

Educar un nin és posar-lo en estat de complir el millor possible el seu destí a la vida.

Els nins han de menjar, per créixer per amunt, no pels costats.