Moments de cinema

Dedic aquesta escena cinematogràfica d’avui a un dels comentaristes més singulars que apareixen per Card.cat, el Pare Bernat Romeguera, exprior de Sant Salvador (sí, Libèl·lula, és així; no te posis gelosa). Llegesc sempre atentament  els seus savis comentaris, plens de reflexió i experiència, i mirau per on, l’altre dia, revisant un dels films antics que més inquietud m’han provocat (juntament amb Psicosis), The Night of the Hunter (La Nit del Caçador, 1955,  Charles Laughton), va aparèixer una escena que reproduïa talment el comentari bíblic “dels falsos profetes” que el Pare Bernat havia citat aquí, a la nostra revista (enllaç).

Per això he considerat oportú reproduir  aquesta escena en el seu honor. Continua