Maneres de com es duia el “tinglado” i maneig de les possessions 80 anys enrere

Abans de parlar d’aquest tema, vull aclarir algunes paraules com: “missatge”, que era tot aquell feiner que es llogava a una possessió per fer-hi feina i viure-hi tot l’any. Als qui lleuraven els deien “parellers”, perquè manejaven un parell de bísties, i als qui manejaven un carro o feien feina de braços els deien “bracers”, i els qui feien de pastor o porquer els deien “guardians”. I finalment els “jornalers” eren aquells que anaven a sa possessió a fer feina de sol a sol, amb es senalló de menjua a s’esquena Continua

Memòries d’un temps. Nostàlgia

Un temps, en lo que se refereix a Son Carrió i es seus voltants, ses possessions, com Son Crespí Vell, Sa Carrotja, Sa Torrenova, tenien a fer feina, entre missatges i jornalers, una vintena d’homes i dones de cap a cap d’any. Continua