Entorn: Ropit

Al sentir la remor sorda, inhabitual, s’acota i es regira el cap, és reacció inconscient que s’origina a l’hipotàlem, és la por al desconegut que portam en els gens i salva vides. En poques dàcimes de segon, en el primer indicador el cervell recorda que és la remor característica d’un esbart d’estornells que passa a poca altura. Aquella por al desconegut es transforma, de manera immediata, enadmiració i respecte: ja són aquí! Continua

Entorn: Fenàs de marge

Amb la veu fenàs l’herbari virtual de la UIB mostra set varietats d’herba de fulles i tiges allargades semblants a les de la fotografia. Per la situació, lògica i característiques diria que es tracta de fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) també nomenat festuca, però no n’estic del tot segur.
A la vegada, el Pare Bonafè en la seva “Flora de Mallorca” de Brachypodium en mostra unes onze varietats. La concreció fuig, idò de l’abast d’aquesta ressenya. Continua

Entorn: Vespes

La memòria ens sol enganyar però…. si no recordo malament feia anys que no rebia tantes picades de vespa (Polistes gallicus) com enguany. Atzar?, sequera?, calor?, descuit?, canvi climàtic?…vés a saber! Picades doloroses que, a banda de fer una petita inflamació i segons l’indret on piquen, provoquen molèsties que van més enllà d’una mica de dolor puntual. Continua

Entorn: Estepa Joana

Estepa Joana (Hypericum balearicum)

L’Estepa Joana, tant per ser endemisme de les Balears -abundant a Mallorca, rara a les demès illes-, com per la seva bellesa o singular perfum, com pel fet, un tant excepcional, de trobar-se a les nostres muntanyes -habitualment es localitza a la Serra de Tramuntana o a les muntanyes més altes d’Artà- conforma un petit i impagable tresor natural.

No en podem bravejar massa, la colònia és d’uns pocs exemplars però persisteix sobre el roquissar de la banda de llebeig del Puig de ses Voltes o “es Telègraf” (415m.) Continua

Entorn: Albons

Albons (Asphodelus ramosus)

“Anys d’albons, any de cavalllons”, diu la dita. Segurament expressa més un desig que no una realitat, encara que segons com es miri, per generalista, no deixa de ser certa; el algun o altra indret floreixen els albons i en algun o altre indret serà any fructífer i de cavallons.

Ara mateix en el nostre entorn es poden contemplar camins ben farcits d’albons florits, encara que aquests siguin curts i prims. Les caramuixes d’enguany so serviran, idò, per fer canyissos. I a dir ver, els sembrats es mostren ben magres. Es clar que si envesteixen les pluges encara es poden alegrar i el que ara sembla trist i curt, en el mes de juliol pot sembrar una altra cosa. Continua

Entorn: Pins

Després de parlar de la processionària, toca parlar dels nostres pins, arbres de creixement ràpid i bona ombra que, de banda poblar bona part del terreny no cultivat de les illes, al llarg de molts d’anys, entre moltes altres coses, s’utilitzà la seva llenya per encalentir les toves dels forns de la vila (i també de fora vila) abans de la generalització dels forns elèctrics.

Alguns al considerar els alzinars com a base d’un primer arbrat generalitzat, els consideren espècie invasora. Continua