Món: El sexe de les tortugues

Tots hem vist i/o tengut tortugues de les nostres garrigues, i no mos hem demana tmassa pel sexe. Ja fa anys me vaig interessar per aquest tema i vaig recopilar el que es deia: els mascles tenen la part d’abaix com enfonsada per aguantar-se damunt la femella,també que les femelles són mes grosses. No vaig arreplegar molt més cosa i me’n vaig adonar que era cert a vegades.
El primer del que vaig adonar-me és que com mes joves mes difícil és que es presentin les característiques abans descrites, he de dir que les tortugues viven en anys com noltros aproximadament. Continua