Cuina: Arròs de Bacallà

Un dia abans se posa es bacallà en ramull, se li canvia s’aigua unes cinc vegades, però sempre el podeu tastar per si és massa salat, i canviar-la més vegades. A s’hora de fer s’arròs, se seca es bacallà ben sec en un paper de cuina, se fa bocins petits i se lleven totes ses espines. Continua

Cuina

Seguint sa norma que me vaig imposar, es principi d’anar per s’abecedari, avui me toca Arròs Blanc.

Bé, s’arròs blanc, com nosaltres, ha evolucionat molt. Es clàssic arròs blanc, era blollir s’arròs amb una fulla de llorer i un ai, llevant s’ull i trossejat, mentre tant, fer una salsa de tomàtiga de remallet. Continua