Nova enquesta de Card.cat

No fa gaire en Lluc Quina Jaume va fer una extraordinària feina descrivint-nos com havien quedat els pressupostos de l’Ajuntament per al 2013. Aprofitant la informació d’aquest article (aquí teniu l’enllaç a  la 1a part i l’enllaç a la 2a per si el voleu revisar), us demanam de quina àrea trobau que es gasta en excés i què es podria retallar un poc  (si és que considerau que n’hi ha alguna).

Podeu elegir fins a tres opcions i a través dels comentaris podeu especificar un poc més l’àrea concreta que retallaríeu. Continua

Pressupost de despeses 2013 Ajuntament de Sant Llorenç (1a part)

En aquesta darrera edició sobre l’anàlisi del pressupost que es vol aprovar per a l’exercici 2013 a l’ajuntament del nostre municipi intentarem desglossar i donar a entendre el pressupost de despeses tal com férem amb el pressupost d’ingressos en l’edició anterior. Resumint, intentarem aclarir en què vol gastar el nostre ajuntament els ingressos que preveu recaptar durant el 2013, que provenen, majoritàriament, dels imposts i taxes que paga religiosament cada resident. D’aquí la rellevància de saber a què vol destinar el Consistori els nostres diners. Continua